OFICINA JOVE DE L'ALT URGELL
Camí de la Palanca, s/n (edifici de l'Escorxador)
Seu d'Urgell 25700
dl a dv de 10 a 15.00 h i dc de 15.00 a 19 h / horari d'estiu de dll a dv de 9.30 a 14.30h
973 35 56 08
Serveis oferts

BORSA JOVE D'HABITATGE

Què oferim?


A la Borsa Jove d’Habitatge pots trobar pisos de lloguer en bon estat i et negociem les millors condicions possibles sense cap cost, ni pel llogater ni pel propietari.

 1. També l’orientarem sobre els diferents aspectes que cal tenir en compte a l'hora de comprar i, sobretot, llogar un pis, com ara:
 • Valorar les característiques de l'immoble: equipament, superfície, serveis comunitaris, instal·lacions (gas, aigua, electricitat, calefacció), tancaments, paviments, enrajolat, banys i cuina...
 • Conèixer el procediment legal: registre de la propietat, cèdula d'habitabilitat, contracte, escriptura...
 • Estudiar les condicions econòmiques: impostos i taxes, costos dels processos, formes de pagament, revisions de renda, desgravacions fiscals...
 1. L’assessorem com aprofitar millor els recursos: ajuts públics, crèdits habitatge, hipoteques, protecció oficial, autoconstrucció, cooperatives per a joves, etc.
 2. Definir la teva demanda en el mercat immobiliari: entorn, accessos, transport, tipus de construcció, preus...


Avantatges per a la gent jove:

 • No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena.
 • Tindreu una assegurança multirisc gratuïta.
 • Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els objectius i les seves pautes.
 • La vostra petició -tipus, preu, metres quadrats, zona, nombre d'habitacions, etc.- es creuarà amb l'oferta disponible a la borsa i us ensenyarem diversos habitatges. Si no us convencen, refarem conjuntament la vostra demanda i reorientarem la recerca.

 

Requisits:

Per optar als pisos disponibles en una Borsa Jove d'Habitatge és necessari:

 1. Tenir entre 18 i 35 anys, inclosos.
 2. Tenir uns ingressos que superin 1'5 vegades l'IPREM (Indicador públic de renda d'efectes múltiples). Des de l'1 de gener de 2009 l'IPREM és 527,24 euros/mes (Disposició Addicional 31 - Llei 42/2006, de 28 de desembre). En cas de més d'un/a llogater/a, l'haurà de tenir almenys una de les persones sol·licitants.
 3. En cas que sigui un/a estudiant sense ingressos o que siguin inferiors a 1,5 vegades l'IPREM, es pot optar a la Borsa si es disposa d'una fiança solidària (un aval per a cada sol·licitant que no reuneixi les condicions salarials).


INFORMACIÓ PER A PROPIETARIS
 

Voleu llogar el vostre pis amb seguretat i sense  complicacions?
El paper principal d’aquest servei gratuït és fer de mitjancer entre propietaris i joves que necessiten habitatge. Sempre es busca el millor per a ambdues parts, i s’ofereixen tots els serveis necessaris perquè formalitzin un acord.

Què volem aconseguir?

 • Facilitar l’habitatge de lloguer a un preu assequible als joves, donant-vos el màxim de garanties a tots els propietaris que hi confieu.
 • Aconseguir dia a dia un ventall més ampli d’habitatges de lloguer a disposició dels joves.

AVANTATGES

 • Pòlissa multirisc gratuïta que us assegura durant la vigència del contracte d’arrendament el continent de l’habitatge. (danys per aigua, incendi, responsabilitat Civil...)
 • Pòlissa de defensa jurídica Assegurança gratuïta durant la vigència del contracte d’arrendament, per garantir la defensa jurídica que es produeix en el cas d’impagaments.
 • Avalloguer cobreix fins a 6 mesos en cas d’impagament de la renda estipulada per al propietari.
 • Tramitació totalment gratuïta del contracte i de les pòlisses.
 •  Intermediació gratuïta fins a la finalització del contracte i de les pòlisses.