Habitatge amb protecció oficial. pla de xoc a reus

GLUP'S 2012 Gener 27
Per accedir a 56 habitatges en règim de protecció oficial.
Per accedir als 56 habitatges de protecció oficial ( 11 en règim de lloguer i 45 en règim de lloguer amb opció a compra ) de diverses promocions d'INCASOL a Reus que adjudicarà l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Les persones interessades poden portar la documentació a l'Oficina d'Habitatge de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 fins el 10 de febrer.

Requisits d'accés.

Encara que cal comprovar els requisits específics per a cada promoció a les normes d'adjudicació, de manera general els requisits són:
* Ser major d'edat
* Acreditar ingressos mínims
* No superar els ingressos màxims legalment establerts
* No ser propietari de cap habitatge.

Quina documentació he de presentar?

Documentació.

* En el cas de les persones sol·licitants empadronades a Reus, caldrà aportar volant d'empadronament. Certificat ( document original o còpia compulsada ) històric d'empadronament de totes les persones que constin a la sol·licitud.
* Originals i fotocòpies dels documents d'identitat ( vigents ) de totes les persones que constin a la sol·licitud.
* Original i fotocòpia del llibre de família, si escau.
* Declaracions de responsabilitat ( models adjunts ) signades per les persones sol·licitants, fent constar, si és el cas:

Que l'habitatge sol·licitat constituirà el domicili habitual i permanent.
- Que no són titulars de cap altre habitatge de protecció oficial ni de promoció pública, ni són propietaris de cap habitatge lliure.
- Declaració d'estat civil.

* En aquelles sol·licituds on consti un menor i només un dels dos progenitors, s'haurà d'acreditar la guarda i custòdia del menor mitjançant la corresponent interlocutòria i sentència judicial independentment de la vinculació que existeixi o hagi existit els progenitors o bé presentin el carnet de família monoparental.
* En el cas de persones separades/divorciades sentència i conveni regulador on consti que no tenen l'ús de l'habitatge conjugal.
* Les persones que vulguin optar a l'habitatge adaptat, hauran d'aportar, a més del certificat de grau de disminució, on es reconegui la condició legal de disminuït; certificat de mobilitat reduïda on consti específicament la necessitat d'habitatge adaptat.

Docuementació per acreditar els ingresso i comput.

* Original i fotocòplia de la declaració de renda completa de l'any 2010 de tots els membres de la unitat familiar obligats a presentar-la.
* En cas de no haver presentat la declaració de renda de l'any 2010 per no estar-hi obligats d'acord amb la normativa tributària, caldrà presentar els següents documents originals i fotocòpies:

- Certificat d'altes i baixes a la Seguretat Social ( Informe de vida laboral ).
- Certificat/s d'ingressos i retencions a compte de l'IRPF corresponents a l'any 2010 emesos per l'empresa/es en el/s període/s en què s'hagi treballat.
- Pensionistes: Certificat de lapensió percebuda l'any 2010, emès per l'organisme oficial corresponent, amb indicació del seu import.
- Per acreditar rendiments de capital mobiliari, certificat de l'entitat financera corresponent.
- Si s'ha estat a l'atur, certificat de l'INEM, amb indicació del període d'atur i, si escau, dels imports percebuts durant l'any 2010.

* En tots els casos anteriors, declaració de responsabilitat dels ingressos totals percebuts l'any 2010

 

 


Comentaris
lkdjum <a href="http://humzhcjqilby.com/">humzhcjqilby</a>, [url=http://hfqtfgolnvzz.com/]hfqtfgolnvzz[/url], [link=http://gtzmdxsngjdh.com/]gtzmdxsngjdh[/link], http://sckfdvuainsr.com/
gjoenent
10/06/2016
rVXwe4 <a href="http://qdspwhhxzcul.com/">qdspwhhxzcul</a>, [url=http://ekdkpeaunynk.com/]ekdkpeaunynk[/url], [link=http://hjiuldhyscup.com/]hjiuldhyscup[/link], http://oajjvywpcuue.com/
hocevlmk
28/10/2016
O4bcoE <a href="http://fkxvlpmdihet.com/">fkxvlpmdihet</a>, [url=http://iynakkryvnhz.com/]iynakkryvnhz[/url], [link=http://aaxdjfoswblw.com/]aaxdjfoswblw[/link], http://zyliaouvuxlo.com/
kvzglp
25/01/2017

Escriu el teu comentari:

=

Altres notícies

Altres notícies
OFICINA JOVE DEL MONTSIÀ 11 Octubre 2019

Concurs Calendari Montsià Jove 2020

Comença la tercera edició del Concurs d'Instagram de l'Oficina Jove del Montsià! Participa!

OFICINA JOVE DEL MONTSIÀ 11 Octubre 2019

El Consell Comarcal del Montsià contractarà a cinc persones joves en pràctiques beneficiàries de Garantia Juvenil

El Consell Comarcal del Montsià rep una subvenció en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 per a la contractació de persones ...

Torna Time to move 2019!

L’Oficina jove de l’Alt Urgell es suma a la iniciativa emblemàtica d'Eurodesk "Time to Move" per tal de donar a conèixer a les persones joves de ...

OFICINA JOVE DEL MARESME 10 Octubre 2019

Butlletí d'octubre - Servei de Mobilitat Internacional

Acabat de sortir del forn... ja és aquí el butlletí del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme! Fes-li un cop d'ull...!

OFICINA JOVE DEL MONTSIÀ 09 Octubre 2019

Butlletí Va de joves del mes de setembre

Consluta les notícies més joves del teu territori.